Karygodna obrona aborcji
przez ministra Niedzielskiego

Minister Zdrowia Adam Niedzielski w swoich komunikatach przyjmuje narrację aborcjonistów! Podważył również konstytucyjne prawo lekarzy do sprzeciwu sumienia!

4591 – tyle osób podpisało petycję

Karygodna obrona aborcji
przez ministra Niedzielskiego

Minister Zdrowia Adam Niedzielski w swoich komunikatach przyjmuje narrację aborcjonistów! Podważył również konstytucyjne prawo lekarzy do sprzeciwu sumienia!

4591 – tyle osób podpisało petycję

TREŚĆ PETYCJI:

Szanowny Pan Minister
dr n. ekon. Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze!

Pragnę wyrazić moje oburzenie w związku z Pana proaborcyjnymi wypowiedziami medialnymi dla Wirtualnej Polski ws. odmówienia przez podlaskie placówki tzw. przerwania ciąży 14-letniej matki, do której to ciąży doszło w wyniku czynu zabronionego.

Ta dramatyczna sytuacja, bezwzględnie wymagająca wsparcia instytucji Państwa Polskiego, została wykorzystana po raz kolejny do wzmocnienia lewicowej narracji pełnej pogardy do życia.

Po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, który poparł ideologiczne stanowisko organizacji FEDERA, stwierdził Pan, że sprawa jest bulwersująca, z powodu lekarzy korzystających z przysługującego im prawa “sprzeciwu sumienia”. 

Ten sam Rzecznik zaznaczył jednak, że klauzula sumienia, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., chroni lekarzy nie tylko przed koniecznością wykonania procedury sprzecznej z ich sumieniem, ale również – w przeciwieństwie do tego co powiedział Pan w rozmowie z portalem internetowym – przed koniecznością podania miejsca, w którym procedura tzw. przerwania ciąży może zostać dokonana. 

Panie Ministrze,

Funkcja, którą Pan pełni wymaga od Pana walki o zdrowie i życie każdego obywatela, również nienarodzonego. Nie jest Pan bowiem szefem resortu Śmierci i Zabijania za pieniądze podatników, ale głową Ministerstwa Zdrowia! 

W powyższej sprawie mamy do czynienia z szeregiem niedopatrzeń i przyzwoleniem na lewicowo-liberalną furię.
Konsekwencją Pańskiego “oburzenia” jest zrównywanie terminów “pomoc skrzywdzonej nastolatce” z “aborcją”.

Dopuszczono, aby skompromitowane i haniebne organizacje pokroju FEDERA-y przejęły sprawę i doprowadziły do śmierci niewinnego, poczętego dziecka. 

Gdzie w tym wszystkim miejsce na psychologa dziecięcego? Gdzie asystowanie organów państwa i pomoc dla wszystkich dotkniętych tą trudną sytuacją?

Uważam, że potencjalne kontrole w podlaskich szpitalach oraz Pańska niestosowna reakcja są powodem wstydu dla podległego Panu Ministerstwa i całej instytucji polskiego państwa.

Oczekuję natychmiastowego zwrócenia się w stronę ochrony życia i rodziny oraz zapewnienia, że “litera prawa” nie weźmie góry nad interpretacją indywidualnej sytuacji jednostki w przyszłości.

Oczekuję również weryfikacji i kontroli organizacji takich jak FEDERA, które deklarują udzielanie pomocy w dokonaniu aborcji!

Z wyrazami oburzenia

Chcę dać wyraz mojemu oburzeniu na zideologzowaną, proaborcyjną wypowiedź ministra Adama Niedzielskiego

Wyraź sprzeciw wobec proaborcyjnych komentarzy ministra zdrowia!

Akcja zakończona. Dziękujemy za udział.

Minister ulega lewackiej histerii?

Minister Zdrowia Adam Niedzielski w swojej wypowiedzi dla Wirtualnej Polski powiela narrację proaborcyjnych organizacji “feministycznych”.

Głównym ich celem jest normalizacja aborcji, a dramatyczną sprawę gwałtu na nieletniej wykorzystują instrumentalnie do usprawiedliwienia swoich haniebnych działań.

Nie możemy pozwolić, aby aborcja była synonimem pomocy!

Manipulacyjny zabieg zmieniania definicji słów doskonale przysłuży się żądnym krwi aborcjonistom, którzy przez “pomoc skrzywdzonej nastolatce” rozumieją bezpardonowe zamordowanie nienarodzonego dziecka.

Czy tak powinna wyglądać walka o życie, którą swoim nazwiskiem i funkcją w Państwie firmuje Minister Zdrowia?